Haberler

Karbon Ayak İzimiz Küçüldü

Raporda, TEGV’in 2009-2010 döneminde gerçekleştirdiği faaliyetler, Küresel İlkeler kapsamında belirlenmiş olan 4 ana başlık altında ele alındı. Çalışanlarımız, gönüllülerimiz ve çocuklarımızın Küresel İlkeler konusunda bilgilendirilmelerine devam edildi. Karbon ayak izimiz bir önceki yıla göre düşüş gösterdi. Gelecek için tüm vakıf genelinde engelli erişiminin daha kolay hale getirilmesi, çevreye duyarlı bir teknoloji olan N-computing sisteminin, mümkün olduğunca, tüm sahada yaygınlaştırılması ve bu yıl geliştirilen yurttaşlık programının, yaygın olarak uygulanması hedeflendi.