yükleniyor

Çocuklarda İklim Değişikliği Bilinci Oluşturuyoruz!

Çocuklarda İklim Değişikliği Bilinci Oluşturuyoruz! güneş amblemi.

Yapı Kredi iş birliğiyle yürüttüğümüz "Okuyorum Oynuyorum" projesinde, 18 yılda 13 bin gönüllünün katkısıyla 345 bin çocuğa ulaştık. Bu proje çerçevesinde, çocukların yaratıcı düşünme, dinleme ve okuma becerilerini geliştirerek okuma alışkanlıklarını artırmayı amaçladık. Bu kez de Yapı Kredi ile “Doğayla Birlikte” projesiyle çocuklarda iklim krizi ve doğal afetler konusunda farkındalık yaratmak için el ele verdik. Proje kapsamında çocukların doğal afetler konusunda farkındalıklarının artmasını ve iklim krizi ile ilgili bilgi düzeylerinin gelişmesini hedefliyoruz.
22 Şubat Perşembe günü "Doğayla Birlikte" projesi için TEGV ve Yapı Kredi yetkilileriyle İstanbul Fatih'te bulunan Zeyrek Öğrenim Birimimizde çocuklarla bir araya geldik. Öğrenim Birimimizi ziyaret eden TEGV ve Yapı Kredi yetkililerinin arasında; Genel Müdürümüz Sait Tosyalı ve TEGV ekibinin yanı sıra Yapı Kredi Ödeme Sistemleri Başkanı İçten Akalın, Yapı Kredi Kurumsal İletişim Direktörü Arda Öztaşkın ve proje ekibi de yer aldı. Sürdürülebilir Tercih Programı (STEP) kapsamında “Doğayla Birlikte” kutu oyununu çocuklarla buluşturmamıza katkı sağlayan Yapı Kredi ekibi, ziyaretleri sırasında 2, 3 ve 4’üncü sınıf çocuklarının doğal afetler hakkındaki farkındalıklarının arttırılmasını amaçladığımız kutu oyununu oynama fırsatı buldu.

Bu oyun ile çocuklar, yaşadıkları coğrafyada karşılaşabilecekleri insan kaynaklı felaketleri nasıl önleyebileceklerini, doğal afetlerin olumsuz etkilerini nasıl azaltabileceklerini ve bir doğal afet meydana gelmesi halinde neler yapabileceklerini öğrenecekler. Projemizin kapsamını genişleterek Türkiye genelinde 30 ilde 10 bin çocuğa ulaşmayı ve doğal afetlerin etkileri konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz.

Sürdürülebilir Tercih Programı Nedir?
Yapı Kredi STEP (Sürdürülebilir Tercih Programı), bireyleri ve toplumu sürdürülebilirlik kültürü ve bilinciyle donatarak daha iyi bir gelecek için adımlar atmalarını sağlayan bir girişimdir. STEP, kişilerin günlük yaşam tercihlerini ve tüketim alışkanlıklarını sürdürülebilir hale getirerek Step Puanları kazanmalarına olanak tanır. Bu puanlar, sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlamak üzere kullanılabilir ve eğitimden çevre korumaya kadar pek çok alanda toplumun daha iyi bir yer olması için destek sağlar.
Yapı Kredi Bankası Bireysel Ödeme Ürünleri Başkanı Başak Biçimoğlu İvegener, Mart ayında Yapı Kredi Step’in destekleriyle hayata geçirilen “Doğayla Birlikte" kutu oyunu projesiyle ilgili röportaj vererek projenin önemini ve çocuklarımıza olan katkısını anlattı.


-Sürdürülebilirlik gibi soyut ve karmaşık bir temayı çocuklarımıza anlattığımız “Doğayla Birlikte” kutu oyunumuzu çocuklarımıza ulaştırabilmemiz için bize destek oldunuz. Bu projenin sponsoru olmanızın arkasındaki motivasyon nedir?
Yapı Kredi olarak, TEGV iş birliği ile hayata geçirdiğimiz “Yapı Kredi Step Doğayla Birlikte” kutu oyununu 10.000 çocuğa ulaştırarak, afetlere daha bilinçli bir şekilde hazırlanmalarını sağlıyoruz. Bu projenin temel motivasyonu, çocukların doğal afetler konusunda bilinçlenmesini sağlarken müşterilerimizi de sürdürülebilir tercihlerle sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunmaya teşvik etmek. Bu yolla müşterilerimiz sosyal sorumluluk projelerine yaptıkları sürdürülebilir tercihlerle katkı sağladı. Yarattığımız bu etkinin bir davranış değişikliğine de sebep olacağına inanıyoruz.


-Bize STEP Programı hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? STEP Programı kapsamında sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlamanın kurumunuz için önemi nedir?
Sürdürülebilir Tercih Programı Step, sürdürülebilirlik kültürünü ve bilincini yaygınlaştırmak amacıyla oluşturulan bir platform. "Bir tercih çok şey değiştirir" sloganıyla hareket ettiğimiz Yapı Kredi Step'te, bireylerin tüketim alışkanlıklarını, yaşam tarzını ve günlük tercihlerini daha sürdürülebilir hale getirmelerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Programa dahil olan müşterilerimiz hem bireysel hem de toplumsal anlamda daha sürdürülebilir tercihler yaptıklarında, Step puan kazanarak, bu puanlarla Step’e özel projeler geliştiren sivil toplum kuruluşlarımızın eğitimden çevreye birçok alandaki projelerine bağış yapabilirler. Bu sayede, sürdürülebilir tercihler konusunda daha büyük bir farkındalık ve motivasyon yaratmayı amaçlıyoruz.


-Projenin hedeflediği çocuk kitlesi için neden önemli olduğunu düşünüyorsunuz?
TEGV iş birliği ile hayata geçirdiğimiz “Yapı Kredi Step Doğayla Birlikte” kutu oyununu projemizle çocukların doğal afetler hakkında bilinçlenmesini sağlarken gelecekte gerçekleşmesi olası felaketlere karşı da hazırlıklı bireyler olmalarını amaçlıyoruz.
Çocuklar, toplumumuzun geleceğini şekillendirecek. Bu nedenle projenin önemi de oldukça büyük. Doğal afetler gibi acil durumlar karşısında bilinçli ve hazırlıklı olmaları hem kendi güvenlikleri açısından hem de toplumun genel refahı açısından hayati önemde. Bu proje sayesinde çocuklar, doğal afetlerin ne olduğunu, nasıl oluştuğunu ve bu durumlarla nasıl baş edileceğini öğrenerek bilinçleniyorlar. Ayrıca, projenin uzun vadeli etkisi göz önüne alındığında, çocukların sürdürülebilirlik ve çevre bilinci gibi konulara olan ilgilerinin artmasını hedefliyoruz.


-Kutu oyunlarının çocukların afetlere hazırlık konusundaki farkındalığını artırma potansiyelini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kutu oyunlarının çocukların afetlere hazırlık konusundaki farkındalığını artırma potansiyeli oldukça büyük. Kutu oyunları, interaktif ve eğlenceli bir öğrenme ortamı sağlayarak çocukların doğal afetler hakkında bilgi edinmelerine ve afetlere karşı hazırlıklı olmalarına yardımcı olabilir. Özellikle, afet senaryolarını öğreten ve çocuklara doğal afetler sırasında yapmaları gerekenler konusunda pratik yapma fırsatı sunan kutu oyunlarının, çocukları afetler karşısında nasıl tepki vermeleri gerektiği konusunda bilinçlendireceğini düşünüyoruz.
Ayrıca kutu oyunları, grup oyunları olma özelliğine sahip oldukları için çocukların birlikte çalışma, iletişim kurma ve karar alma becerilerini geliştirmelerine de yardımcı oluyor. Bu da afet durumlarında toplumsal dayanışma ve iş birliğinin önemini vurgulayarak çocukların afetlere hazırlıklı olmalarını sağlayabilir.
Sonuç olarak, kutu oyunları; çocukların afetlere hazırlık konusundaki farkındalığını artırma potansiyeline sahip. Çünkü kutu oyunları; interaktif, eğlenceli ve öğretici bir ortam sunarak çocukların bilinçlenmelerini ve hazırlıklı olmalarını sağlayabilir. Bu nedenle, kutu oyunlarının afet bilinci ve hazırlığı konusundaki rolünün önemli olduğunu düşünüyoruz.


-Bu projenin gelecekteki benzer sosyal sorumluluk faaliyetlerinizde nasıl bir ilham kaynağı olabileceğini düşünüyorsunuz?
Bu proje, gelecekteki sosyal sorumluluk faaliyetlerimiz için büyük bir öğrenim noktası olacak. Özellikle çocuklara yönelik eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri ile kurulan iş birliği ve ortaklık modelleri, benzer projelerde kullanılarak toplumsal etkiyi artırabilir ve sürdürülebilirlik konusunda daha fazla farkındalık yaratabilir. Projeden aldığımız bu deneyimler, gelecekteki sosyal sorumluluk faaliyetlerimizin stratejilerini şekillendirirken bizler için başarılı bir referans noktası olacak.


-Sponsor olarak projenin başarısını ölçmek ve etkisini değerlendirmek için hangi kriterleri önemsiyorsunuz?
Sürdürülebilir gelecek için tasarladığımız Yapı Kredi Step’le sürdürülebilirlik adına toplumsal bilincin yükselmesini hedefliyoruz. Bu bağlamda, müşterilerimizin Step’e üye olarak sürdürülebilir tercihler dünyasını deneyimlemesi odak noktamız. Bir projenin başarısını ölçmek ve etkisini değerlendirmek için tek bir parametreye bağlı kalmadan pek çok etkiyi ölçmenin kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Raporlamalarımızı da bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz.

İstanbul İpek Kıraç Öğrenim Birimi Gönüllümüz Ali Yaşe’de projeyle ilgili sorularımızı cevaplayarak görüşlerini iletti:
-Çocukların sürdürülebilirlik ve afetlere hazırlık konusunda bilincini artırdığımız “Doğayla Birlikte” Programında gönüllülük yapıyorsunuz. Kutu oyunlarının çocuklarda farkındalık yaratma ve öğrenmeyi teşvik etme potansiyelini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Çocukların hayal güçleri çok güçlüdür ve onlara görevler verilmesi çok hoşlarına gidiyor. Bu kapsamda çocuklar, oyunla karşılaştığında oyun tahtasında görevleri gördüğünde ve oyunun içindeki bilgi kartlarıyla doğayla ilişkisini kurmayı başardıklarında çok eğlenceli ve öğretici bir oyun ortamı oluşmaktadır. Çocuklar oyunu oynadıkça oyundaki konular hakkında merakları artacaktır. Bu merakla ile birlikte ilgili konularda farkındalıkları mutlaka artacaktır.

- Çocukların kutu oyunlarını oynarken gösterdikleri tepkiler hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Merak ve heyecan duyguları ön plandaydı. Termik santral yerine yenilenebilir enerji kullandıklarında, orman yangınını söndürdüklerinde vs. mutlu oluyorlardı. Birbirlerinde destek olduklarında işbirliği ruhunun geliştiğini gözlemleyebiliyordum.

-Afetlere hazırlık konusunda çocukların ne tür sorular sorduğunu ve nasıl tepkiler verdiklerini gözlemlediniz mi?
Çocukların için güncel olan durum genellikle deprem konusuydu. Deprem ile ilgili sorular çoğunluktaydı. Doğal afetin gerçekleştiği ana odaklanmışlardı. Zamanla aktarılan bilgilerle doğal afet gerçekleşmeden önce önlem alınması gerektiğini kavramaya başladılar.

-Sizce, bu tür etkinliklerin çocukların toplumsal farkındalığını artırma potansiyeli nedir?
Çocuklar oyunlarla daha kalıcı öğrenme sağlarlar. İçinde oyun, -miş gibi yapma ve farkındalık içeren konular olduğu sürece çocukların gelişimi sağlanacaktır. Çocuklar, öğrendiklerini aile ve çevresiyle paylaştıkça etkisi tahmin edilenden çok farklı boyutlara ulaşabilir.

İbrahim Doğaner İlkokulu 4/G Sınıfı Öğretmenimiz aynı zamanda Antalya Suna Kıraç Öğrenim Birimi gönüllümüz Adviye Çağatay’da projeyle ilgili görüşlerini belirtti; ”Çocuklarımızı okul dışında gücenilir bir ortamda sevgiyle, güler yüzle desteklediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bütün güzellilerin eğitimle mümkün olduğuna inancımızla çocuklarımızın sizi tanımış olmalarından büyük mutluluk duyuyoruz.”
Kutu oyunu oynamaktan çok keyif olan Çorlu Öğrenim Birimi çocuğumuz Nisa’da, kutu oyunu ile ilgili sorularımızı kendi sözleriyle cevapladı:

-Oynadığımız oyunun en çok neyini beğendin?
Bilmeceler çok güzeldi. Afetlerde ne yapacağımızı bize öğretiyordu hem de eğlenceliydi ben oyunu beğendim.


-Afetlere hazırlık konusunda bu oyunla neler öğrendin?
Afet çantası hazırlarken içine neler koymamızı, hangi eşyaları sağlamlaştırmamız hangi eşyaları sağlamlaştırmamamız gerektiğini öğretti.


-Bu oyunu oynarken ne tür duygular hissettin?
Heyecanlandım, sevindim mutlu oldum.


-Oynadığımız oyunu arkadaşlarımıza tavsiye etmek ister miyiz?
Tavsiye etmek istiyorum. Güzel bir oyundu. Mutlu olurlar sevinebilirler okulda da oynayabiliriz arkadaşlarımızla. Güzel bir oyundu bence.


-Evde de daha sık oynanmasını ister misin bu oyunun?
İsterim tabii ki. Ailemizle kardeşimizle oynayabileceğimiz bir oyun.

-Neden daha sık oynamalıyız sence?
Çünkü hem afetlerle ilgili şeyleri öğreniyoruz hem de çok eğitiyor. Hem eğitiyor hem eğleniyoruz.
Çocuklarımızın gelişimine destek olan ve yarınlarını aydınlatan anlamlı projelerde yanımızda oldukları için Yapı Kredi’ye teşekkür ederiz.

02.04.2024
Sosyal Medya Üzerinde Biz.
Anında Haberdar Ol

Sosyal Medya üzerinden bizi takip etmeyi unutmayın.

Duyurularımızdan haberdar olmak için bültenimize kayıt olun!