TEGV Hakkında

Misyonumuz:

İlköğrenim çağındaki çocukların çağdaş ve evrensel değerler ile cumhuriyetin temel ilkelerine sahip, donanımlı ve nitelikli bireyler olarak yetiştirilmeleri amacıyla devlet tarafından verilen temel eğitime destek olmaktır.

Vizyonumuz:

Etkin ve fark yaratan eğitim programları ve sürdürülebilir yapısı ile ülkemizdeki her çocuğun erişebileceği bir STK olmak.

Değerlerimiz:

  • GÜVENİLİRLİK:
    · Kararlarım, davranışlarım ve uygulamalarım kurumun değer ve stratejilerine dayanır, bunları açıklayabilir ve arkasında durabilirim.
    · Tüm karar, davranış ve uygulamalarımı kurumun objektif kriterlerine göre gerçekleştiririm.
    · Objektif kriterlerin olmadığı durumlarda belirlenmesini sağlarım.
    · Tüm kuralların istisnasız herkes için geçerli olduğunu kabul ederim.
    · Uygulamalarımı, ilgili paydaşlarımla mevzuatın izin verdiği ölçüde şeffaflıkla paylaşırım.
    · Gerekli bilgiyi doğru zamanda doğru kişiyle paylaşırım.
  • GÖNÜLLÜLÜK VE DAYANIŞMA:
    · Tüm paydaşları ilgili süreçlere dahil ederim.
    · Paydaşlarımızdan geribildirim alırım ve değerlendiririm.
    · Hedeflerimize ulaşmak için tüm paydaşlarıma destek olurum.
    · Birbirimizi etkileyen süreçlerde ilgili paydaşlarımla birlikte çalışırım.
    · Vakfın ortak hedefine ulaşmak için gerektiğinde görev tanımımın da dışına çıkarak gönüllülük ruhuyla çalışırım.
  • YENİLİKÇİLİK:
    · Vakfın stratejisini gözden geçiririm, kendi işimle ilgili gerekli değişiklikleri yapar ve uygularım.
    · İşimle ilgili gelişmeleri takip eder, değer katacağına inandıklarımı uygularım.
    · Yeni yaklaşım ve bilgileri yaygınlaştırmak için paylaşırım.
    · Bir şeyin nasıl olmayacağına değil nasıl olacağına odaklanırım.
    ·  Yeniliklere uyum sağlarım ve tüm paydaşlar tarafından benimsenmesi için çaba sarf ederim.
  • FARKLILIKLARA SAYGI:
    · Sunduğum olanaklarda çocuk, veli, çalışan ve gönüllüler için din, dil, ırk, cinsiyet, yaş, sosyo ekonomik durum ayrımı yapmam.
    · Herkesin kendini ifade edebileceği ve fikirlerinin dinlenebileceği bir ortam yaratırım.
    · Farklı fikirleri gelişim için bir fırsat olarak görürüm.
  • SORUMLULUK:
    · Görev tanımımdaki beklentileri, yetki ve sorumluluklarımı iyi bilirim.
    · Verilen görevi eksiksiz şekilde yerine getiririm.
    · İş disiplinine ve etik kurallara uygun davranırım.
    · TEGV kurallarına ve etik değerlere uygun olmayan durumlarla karşılaştığımda o kişiye geribildirim veririm.
    · Kaynakları verimli kullanırım.