Etkinlik Noktalarımız

EĞİTİM PARKLARI

EPYılda yaklaşık 5.000 çocuğun yararlandığı, 1.000-1.500 m² kapalı, 10–15 dönüm açık alana sahip olan Eğitim Parklarımız, program içeriklerimizin gerektirdiği donanıma uygun ve çocuk dostu mekânlar olarak tasarlanmıştır. Açık alanlarında futbol, basketbol vb. spor alanları bulunan Eğitim Parklarımızda, farklı amaçlar için özel olarak tasarlanmış Etkinlik Odaları, Bilişim ve Teknoloji Odaları, Kütüphane, Çok Amaçlı Salon ve Özel Atölyeler bulunmaktadır.

ÖĞRENİM BİRİMLERİ

OBEğitim Parklarımıza göre daha küçük ölçekli mekânlar olan Öğrenim Birimlerimiz, 250 – 300 m² kapalı alana sahiptir. Yılda yaklaşık 1.500 çocuğun yararlandığı Öğrenim Birimlerimizde farklı amaçlar için özel olarak tasarlanmış Etkinlik Odaları, Bilişim ve Teknoloji Odası ve Kütüphane bulunmaktadır.

Çorlu TEGV Aysel Öğücü Lila Öğrenim Birimi Sanal Turu için tıklayın.

ATEŞBÖCEĞİ ÖĞRENİM BİRİMLERİ

ABEğitim Parkı ve Öğrenim Birimlerinin bulunmadığı yerlerdeki çocuklara Ateşböceği Öğrenim Birimleri ile ulaşılmaktadır. 1999 Marmara Depremi sonrasında Umut 2000 Projesi ile faaliyete geçen Ateşböceği Öğrenim Birimleri; deprem bölgelerinde çocukların eğitimine devam edebilmesi için yola çıkmıştı. Daha sonra bu araçlar geliştirilerek “Ateşböceği” Projesi’ne dönüştürülerek tüm illere ulaşılmıştır. Tır dorseleri içinde kurulu olan Ateşböceği Öğrenim Birimlerinden yılda yaklaşık 2.400 çocuk yararlanabilmektedir. Ateşböceği Öğrenim Birimlerinde 12 bilgisayarlı bilişim ve teknoloji odası, serbest etkinlik odası ve yaşam alanı bulunmaktadır. Standart Ateşböceği Öğrenim Birimlerinin dışında 5 tane de Tematik Ateşböceği Öğrenim Birimleri bulunmaktadır.

Bilim Ateşböceği Öğrenim Birimi: İlköğretim çağı çocuklarının, fen bilimlerinin temel bilgi ve becerilerini kazandırmak, çocukların bilimsel düşünen, problem çözebilen ve bilime karşı olumlu tutum geliştiren bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak için geliştirilmiş eğitim programlarının uygulandığı Ateşböceği Öğrenim Birimidir.

Düş Gezgini Ateşböceği Öğrenim Birimi: İlköğretim çağı çocuklarının, sanatsal bilgi ve becerilerinin artırılmasına ve sanata yönelik olumlu tutum kazanmalarına katkıda bulunacak, temel sanat kavramları ile ilgili farkındalıklarını geliştirecek, sanat yoluyla yaratıcılık, sorumluluk, iletişim, takım çalışması gibi yaşam becerilerinin güçlendirilmesine destek olacak eğitim programlarının uygulandığı Ateşböceği Öğrenim Birimidir.

Trafik Ateşböceği Öğrenim Birimi: İlköğretim çağı çocuklarının, trafik bilgisi ve farkındalığını artırmak, trafik ile ilgili kavram, beceri ve tutumları kazanmalarını sağlamak amacıyla geliştirilmiş eğitim programlarının uygulandığı Ateşböceği Öğrenim Birimidir.

Tasarım Mucitleri Ateşböceği Öğrenim Birimi: İlköğretim çağı çocuklarının, birlikte ve yaparak öğrenme yaklaşımı ile Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri olarak tanımlanan gerçek hayat problemlerini tanımalarını ve bu hedefler üzerine çözümler üretebilmeleri için gruplar halinde empati, tanımlama, tasarlama, prototipleme ve test etme aşamalarını gerçekleştirmek üzerine kurgulanan içerikle çocukların maker araçlarını (3 boyutlu yazıcılar, 3 boyutlu tasarım kalemleri, elektronik kartlar, sensörler, motorlar, geri dönüşüm malzemeleri vb.) tanımaları ve sürecin sonunda bu araçları kullanarak gerçek hayatta karşılaştıkları sorunlara çözüm üretecekleri bir proje geliştirmeleri amacıyla geliştirilmiş eğitim programlarının uygulandığı Ateşböceği Öğrenim Birimidir.