Daha İyi Bir Dünya için Atölyeler

Daha İyi Bir Dünya için Atölyeler

Seal_of_an_Embassy_of_the_United_States_of_AmericaDaha İyi Bir Dünya için Atölyeler Projesi ile gönüllülerimizin çağı yakalayan, haklarını bilen, önyargılardan, ayrımcılıktan ve şiddetten uzak, toplumsal konular üzerinde eleştirel düşünebilen bireyler ve yurttaşlar olmalarına katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Bu proje ile gönüllülerimizde aşağıdaki kazanımları sağlamayı amaçlıyoruz:

  • Temel insan hakları alanında bilgilerinin artması,
  • Toplumsal olaylar karşısında farkındalıklarının artması,
  • İnsan haklarına yönelik tutumlarının gelişmesi,

 
Atölyelerimiz;

  • Ayrımcılık Atölyesi
  • Barış Atölyesi
  • Çocuk Hakları Atölyesi
  • Katılım Hakkı Atölyesi
  • İnsan Hakları Atölyesi
  • Toplumsal Cinsiyet Atölyesi
  • Ekoloji Atölyesi