Gönüllü Ol TEGV’e Katıl

“Gönüllülük; bireyin kendi özgür iradesiyle, maddiyata dayanmayan bir motivasyon ile ailesi ya da yakın çevresi dışındaki bireylerin ve/veya diğer canlıların yararına yönelik gerçekleştirdiği faaliyetlerdir*.”

*Bu tanım UNV’nin Dünya’da Gönüllülüğün Durumu Raporu’ndan alınmıştır.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda bütün etkinlikler gönüllülerimizin desteği ile hayata geçiriliyor. Çocukların umutlarını gerçekleştirme hakkına inanan gönüllülerimiz emeklerini, zamanlarını, bilgi ve deneyimlerini sosyal sorumluluk bilinciyle çocuklarımıza aktararak, yarının aydınlık insanlarının yetişmesine destek oluyor.

Gönüllülerimiz yaşadıkları topluma yarar sağlayacak projeler içinde yer alarak hem sosyal sorumluluklarını yerine getirme fırsatı buluyor hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlıyorlar.

Eğitim Gönüllüleri’nde Gönüllü Olmak İçin

  • 18 yaşını bitirmiş olmak,
  • En az lise mezunu olmak,
  • Vakfın amaç, vizyon ve misyonunu benimsemek ve
  • Vakfın belirlediği etkinlik ve faaliyetlere somut katkıda bulunabilecek eğitim, meslek ve kişilik özelliklerine sahip olmak gerekiyor.