Dünya Gönüllüler Günü

Neden Dünya Gönüllüler Günü’nü Kutluyoruz?

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1985 yılında, gönüllü çalışmaları ve faydalarını dünya çapında duyurmak ve gönüllü programlara katılımı arttırmak amacıyla ‘5 Aralık’ tarihinin her yıl Dünya Gönüllüler Günü olarak kutlanmasına karar vermiştir. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 123 ülkede 5 Aralık, Dünya Gönüllüler Günü olarak kutlanmaktadır.

Gönüllü hizmetleri daha da yaygınlaştırmak ve tanıtmak için; Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 2001 yılını, Dünya Gönüllüler Yılı olarak ilan etmesiyle birlikte, bu konuda yapılan çalışmalar ve hazırlıklar da daha fazla önem ve hız kazanmıştır.

Dünya Gönüllüler Günü; ‘gönüllülük’ kavramının toplumumuzda daha geniş kitlelere yayılması, günlük hayatımızın doğal bir parçası haline gelmesi ve gönüllü çalışmaların, yerel, ulusal ve global platformlarda tanıtılması için çok önemli bir fırsat olarak kabul edilmektedir.

Bu amaçla, Dünya Gönüllüler Günü’nde; gönüllülüğün tanıtılması, yaygınlaştırılması, desteklenmesi, teşvik edilmesi ve böylece; bireyleri, yaşadıkları topluma karşı daha sorumlu olmaya, bir arada hareket etmeye ve gönüllü olmaya yönlendirmek için; bilgi ve tecrübelerin paylaşıldığı, gönüllü çalışmaların teşvik ve takdir edildiği çeşitli etkinlikler ve kutlamalar yapılmaktadır.

 

Vakfımız Açısından Dünya Gönüllüler Günü

Vakfımız bugüne kadar Türkiye’de ‘Toplum Hizmeti’ ve ‘Sosyal Sorumluluk’ anlayışının gelişmesine ve tecrübe edilmesine büyük katkılarda bulunmuştur. Vakfımızın hedeflerinden birisi de gönüllü kadrolar ile çalışmak, gönüllülük kavramının tanıtılması, benimsetilmesi, yaygınlaştırılması ve süreklilik kazanmasını sağlamaktır. Bu hedefin önemini vurgulamak, gönüllülük kavramının beraberinde getirdiği sorumluluk ve değerlerin altını çizmek, bize güç ve destek veren gönüllülerimize teşekkür etmek için, Dünya Gönüllüler Günü önemli bir fırsattır.

 

Dünya Gönüllüler Günü’nü kutlarken gönüllülerimizin,

 • Motive olmalarını,
 • Aidiyet duygularını geliştirmeyi, pekiştirmeyi,
 • Başarımızdaki katkılarının farkında olduğumuzu bilmelerini,
 • Desteklerinin devamını sağlamak için teşvik etmeyi,
 • Sivil Toplum Kuruluşlarında çalışan gönüllülere adanan, özel bir günde onları unutmadığımızı görmelerini sağlamaktır.

 

TEGV – Dünya Gönüllüler Günü Kutlamaları

1995 yılında kurulan ve faaliyetlerini ‘gönüllülük’ esasına bağlı olarak sürdüren Vakfımız, 2003 yılından bu yana, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında kendi bünyesinde bazı etkinlikler organize ederek, kutlamalara katılmaktadır.


2004 yılından beri kutlamakta olduğumuz Dünya Gönüllüler Günü çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz etkinlikler:


 1. 2019

  1. Sosyal Medya Kampanyası: Gönüllüyken Ben

  2. Saha Faaliyetleri

 2. 2018

  1. Sosyal Medya Kampanyası

  2. Saha Faaliyetleri

 3. 2017

  1. Sosyal Medya Kampanyası: Gönüllüysen Renk Ver

  2. Basın Buluşması

  3. Saha Faaliyetleri

 4. 2016

  1. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Gönüllülük

  2. Saha Faaliyetleri

 5. 2015

  1. Saha Faaliyetleri

 6. 2014

  1. TEGV Etkinlik Noktalarında 5 Aralık Kutlamaları

  2. "Türkiye'de Gönüllülük Hakları ve Gönüllülüğün Yasal Çerçevesi" Paneli

  I. Ulusal Gönüllülük Komitesi Sunumu

  II. Panel: Türkiye'de Gönüllü Hakları ve Gönüllülüğünü Yasal Çerçevesi

 7. 2013

  1. TEGV Etkinlik Noktalarında 5 Aralık Kutlamaları

  2. "Görünmeyen Gönüllülük" Paneli

 8. 2012

  1. TEGV Etkinlik Noktalarında 5 Aralık Kutlamaları

  2. "Gönüllülüğün Yeni Yolları" Paneli

  I. Oturum: "Çevrimiçi Teknolojiler ve Gönüllüler"

  II. Oturum: "Gönüllü Hareketliliği"

 9. 2011

  1. TEGV Etkinlik Noktalarında 5 Aralık

  2. "Dünya'da Gönüllülüğün Durumu" Araştırması Lansmanı

  3. Rapor üzerine değerlendirmeler için yuvarlak masa toplantısı

 10. 2010

  1. TEGV Etkinlik Noktalarında 5 Aralık Kutlamaları

  2. "Gönüllülük ve Sürdürülebilirlik" Araştırması Lansmanı

  3. "Gönüllülük ve Sürdürülebilirlik" Paneli

  I. Oturum: "Sürdürülebilir Gönüllülük"

  II. Oturum: "Sürdürülebilir Gönüllü Programları"

 11. 2009

  1. TEGV Etkinlik Noktalarında 5 Aralık Kutlamaları

  2. "Gönüllülük ve Kazanımları" Araştırmasının Lansmanı

  3. "Yaşam Boyu Gönüllülük" Paneli

  I. Oturum: "Bir Yaşam Biçimi olarak Gönüllülük"

  II. Oturum: "Gönüllülük ve Profesyonellik"

 12. 2008

  1. Etkinlik Noktalarında 5 Aralık Kutlamaları

  2. "Gençlik, Gönüllülük ve Sosyal Sermaye" Araştırması

  3. "Gençlik ve Gönüllülük" Paneli

  I.Oturum: "Gençlik, Gönüllülük ve Sosyal Sermaye"

  II. Oturum: "Gönüllüğün Profesyonel Yaşama Katkıları"

 13. 2007

  1. Etkinlik Noktalarında 5 Aralık Kutlamaları

  2. "Toplumsal Gelişmede Gönüllüğün Rolü" Paneli

  I. Oturum: Aktif Sorumlu Yurttaşlıkta Gönüllülüğün Rolü

  II. Oturum: Bin Yıl Kalkınma Hedeflerine Ulaşmada Gönüllülüğün Rolü

 14. 2006

  1. Etkinlik Noktalarında 5 Aralık Kutlamaları

  2. 'Gönüllülük ve Sivil Toplum' Paneli

  I. Oturum: "İmece'den Örgütsel Gönüllülük Kavramına Geçiş"

  II. Oturum: "Gönüllü Çalışmaların Bireye Katkıları"

 15. 2005

  1. Etkinlik Noktalarında 5 Aralık Kutlamaları

  2. Fotoğraf Sergisi; 'Gönüllünün Gözüyle Çocuk ve Gönüllük'

 16. 2004

  Etkinlik Noktalarında 5 Aralık Kutlamaları