Ateşböceği Eğitim Programları

Ateşböceği Eğitim Programı; yerel ihtiyaçları karşılayabilmek, çocuklar üzerinde kısa sürede etki yaratabilmek amacıyla oluşturulan, çeşitliliği ve uygulama esnekliği olan bir eğitim programıdır. Çocukta özgüven, değerlilik, kendini ifade edebilme, yaratıcılık ve empati gibi duygu ve becerilerin gelişimi; çevre, çocuk hakları, hijyen konularında farkındalık ve duyarlılık kazanmaları için uygun ortam yaratmayı ve sunmayı amaçlamaktadır.

1210_1_atesbocegi

Ateşböceği Standart Eğitim Programı

Ateşböceği Eğitim Programlarının amacı, çocuklarda özgüven, değerlilik, kendini ifade edebilme, yaratıcılık ve empati gibi duygu ve becerilerin gelişimi için uygun ortam sunmak ve yaratmak, çocukların birer birey olarak değerli olduklarını hissetmelerine yardımcı olmaktır.

Ateşböceği Standart Eğitim Programı’nda çocuklar toplam 12 saat eğitim alırlar. Bu sürenin 6 saati bilişim ve teknoloji alanında, diğer 6 saat serbest etkinlik odasında geçer. Eğer yakın çevrelerinde TEGV Eğitim Parkı veya Öğrenim Birimi var ise çocuklar oralara giderek diğer etkinliklere de katılmaları için yönlendirilir.

İlköğretim okullarının 1.sınıflar hariç tüm sınıf düzeylerine devam eden çocuklar Ateşböceği Eğitim Programı’nın hedef kitlesini oluşturmaktadır.

Mobile Kids Trafik Eğitim Programı – Tematik Ateşböceği

mobilekids

Mobile Kids Trafik Ateşböceği Eğitim Programı; ilköğretim çağı çocukların trafik bilgisi ve farkındalığını artırmak ve trafik ile ilgili kavram, beceri ve tutumları kazanmalarını sağlamak amacıyla geliştirilmiş olan bir eğitim programıdır.

Ateşböceği, 2-8 sınıf düzeyindeki çocuklar için özel olarak tasarlanmış ve teknoloji tarafından desteklenen bir öğrenme ortamında gerçekleştirilen, yaratıcı, yenilikçi, eğlenceli ve etkin bir öğrenme modeli sunmaktadır. Eğitim Programı, Mercedes’in global düzeyde, birçok ülkede uyguladığı trafik eğitim programı “Mobile Kids” programından uyarlanarak geliştirilmiştir.

Program; temel trafik kavramları, trafikte dikkat, trafik kuralları, karşıdan karşıya geçme ve trafikte özel durumlar gibi modüllerden oluşmakta ve bu konularda çocukların yetkinliklerini artırmayı hedeflemektedir.

Bilim Ateşböceği Eğitim Programı – Tematik Ateşböceği

Bilim Ateşböceği Eğitim Programı; ilköğretim çağı çocuklarına, bilimsel temel bilgi ve becerileri kazandırmak yoluyla, çocukların bilimsel düşünen, problem çözebilen ve bilime karşı olumlu tutum geliştiren bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Bilim Her Yerde (002)

Ateşböceği, 2-8. sınıf düzeyindeki çocuklar için tasarlanmış, zengin ve ilgi çekici materyaller ile desteklenen yenilikçi deney ve eğitim setleri ile eğlenceli, yaratıcı ve etkin bir öğrenme ortamı sunuyor.

Çocukların çevrelerinde kolaylıkla bulabileceği materyaller ile kurgulanan ve  “Bilim Her Yerde” sloganıyla yola çıkılarak hazırlanan program; çocuklarda sorgulama, araştırma yapma, yaratıcı, analitik ve eleştirel düşünme, problem çözme ve deney yapma becerilerini geliştirerek, bilimsel bakış açısı ile düşünmelerini sağlamak amacıyla geliştirildi.

Düş Gezgini – Tematik Ateşböceği

dus_gezgini

Ateşböcekleri, tır dorselerinde çocuk dostu mekânlar olarak oluşturulan öğrenim birimleridir. Düş Gezgini projesi kapsamında TEGV, çocukların sanat eğitimlerinin desteklenmesi amacıyla bir ateşböceğini bir sanat atölyesine dönüştürmüştür.

Düş Gezgini Eğitim Programı ile plastik sanatların tüm disiplinlerini uygulayarak, 1- 8. sınıf çocuklarının yaratıcılık, takım çalışması, sorun çözme, özgüven, iletişim ve sorumluluk gibi yaşam becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir

İçerikler resim, heykel, baskı, atık malzeme, sanatçı tanıma ve tanıtma gibi iki ve üç boyutlu tekniklerden oluşan programın kurgusu hem çocukların hem de gönüllülerin sanatın farklı alanlarında deneyim sahibi olmalarına imkân vermektedir.