Eğitim

Eğitim Etkinliklerimiz

23 Ocak 1995 tarihinde kurulan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, aradan geçen 20 yıl içinde ülkemizin eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu olmuştur.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) varoluş nedeni, ilköğretim çağındaki çocukların; Cumhuriyet’in temel ilke ve değerlerine bağlı, akılcı, sağduyulu, özgüven sahibi, düşünen, sorgulayan, kendi iç yaratıcılığını harekete geçirebilen, barışçı, farklı düşünce ve inançlara saygılı, insan ilişkilerinde cinsiyet, ırk, din, dil farkı gözetmeyen bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmaktır.

TEGV bu misyonunu Türkiye’nin dört bir yanında kurulmuş sabit ve seyahat eden özellikteki kendi özgün mekânlarında, kendi geliştirdiği eğitim programlarıyla ve gönüllülerinin büyük desteğiyle hayata geçirmektedir.

Eğitim faaliyetleri bu modelin en önemli boyutudur ve Vakfın misyonunu hayata geçirmek, eğitimsel ve sosyal olarak etki yaratmak amacıyla yaptığı çalışmaların çoğu eğitim programları ve etkinlikleri aracılığıyla gerçekleşmektedir.

Çocuklar ve gönüllülere yönelik eğitim programları veya eğitimsel etkinlikler, alanında uzman danışmanlar ve TEGV’in Eğitim Uzmanları tarafından geliştirilmekte ve TEGV’in Eğitim Programları Bölümü tarafından koordine edilmektedir. Programlar bu konuda özel eğitim almış gönüllüler yoluyla çocuklara ulaştırılmaktadır.

TEGV EĞİTİM MODELİ VE YAKLAŞIMI

TEGV modeli üçlü bir yapı üzerine inşa edilmiştir. TEGV, misyonunu bu üç boyutlu öğrenme modeli aracılığıyla hayata geçirir:

1. TEGV Eğitim Programları

Çocukların farklı gelişim boyutlarında gelişimlerini destekleyen ve onların ilköğretim düzeyinde kazanmaları gereken bilgi, beceri ve değerleri edinmelerine katkıda bulunan özgün eğitim programları ve etkinliklerdir. TEGV modelinde eğitim programları ve etkinlikler aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır.

  • Eğitim Programları
  • Kısa Süreli Etkinlikler
  • Kulüp Etkinlikleri
  • Okul Destek Çalışmaları

2. TEGV Mekânları

Renkli, yaratıcılığı teşvik eden, öğrenme fırsatlarıyla dolu, öğrenmeyi destekleyen ve teknolojiyi etkin bir şekilde kullanan TEGV etkinlik noktaları; eğitim parkları, öğrenim birimleri ve Ateşböceği öğrenim birimleri olarak üç modele ayrılır.

3. TEGV Gönüllüleri

TEGV program ve etkinliklerini çocuklarla buluşturan, TEGV yaklaşımını benimsemiş, çocuklara birey olarak sevgi, saygı ve ilgi gösteren, sosyal sorumluluk sahibi gönüllüler. Eğitim Gönüllüleri’nde bütün etkinlikler gönüllülerimizin desteği ile hayata geçiriliyor. Ülkemiz çocuklarının birbirlerinden ayırt edilmeksizin umutlarını gerçekleştirme hakkına inanan gönüllülerimiz emeklerini, zamanlarını, bilgi ve deneyimlerini sosyal sorumluluk bilinciyle çocuklarımıza aktararak, yarının aydınlık insanlarının oluşmasına en büyük katkıyı sağlıyorlar.

Gönüllülerimiz yalnızca çocuklarımızın eğitimlerine destek olmakla kalmıyor, aynı zamanda toplumsal duyarlılığın artmasına ve sivil toplum kuruluşları olgusunun hayat kazanmasına da katkıda bulunuyorlar.