Eğitim Yaklaşımımız ve Modelimiz

EĞİTİM YAKLAŞIMIMIZ VE MODELİMİZ

TEGV, farklı becerilere sahip olarak dünyaya gelen tüm çocuklara kendi potansiyellerini ve yeteneklerini keşfetmelerine fırsat tanımayı amaçlıyor. Bunun için, çocuklara güvende hissettikleri, düşünce ve duygularını özgürce ifade edebildikleri, yaratıcılıklarını ortaya koyabildikleri ve aktif biçimde öğrendikleri bir alan sunuyor.

7_1_Egitim4

Bu doğrultuda oluşturduğumuz eğitim modelimiz beş ana boyuttan oluşuyor: Çocuk dostu mekânlarımız, donanımlı gönüllülerimiz, çocuk merkezli eğitim programlarımız, sistematik izleme-değerlendirme yapımız ve tüm bu boyutları bütüncül biçimde ele alan ve etkileşimli biçimde yöneten yönetişim yapımız.

Modelimiz kapsamında geliştirdiğimiz eğitim programlarımız, her şeyden önce çocukların ihtiyaçlarını merkeze alıyor. Onlara hem kendilerini ifade edebilme fırsatları sunuyor, hem de aktif, etkinlik temelli ve eğlenceli biçimde öğrenmelerini sağlıyoruz. Programlarımız çocukların temel becerileri ve yaşam becerilerini edinmelerini hedefliyor, aynı zamanda özgüvenlerini ve motivasyonlarını da destekliyor.

İlköğretim çağındaki çocuklara yönelik olan eğitim programlarımız Matematik, Fen, Okuma,Sanat ve Bilişim olmak üzere beş ana alanda toplanıyor; içerikleri çocukların kademe ve sınıf düzeylerine göre farklılaşıyor. Bunlara ek olarak, Birlikte Öğrenelim programımız, okula yeni başlayan 1. sınıf çocuklarının uyum süreçlerini kolaylaştırmayı ve okula hazır bulunuşlarını desteklemeyi hedefliyor. Programlarımız 10’ar hafta sürüyor.

Eğitim programlarımız, alanında uzman danışmanlar ve TEGV eğitim uzmanları tarafından hazırlanıyor. Programlarımızı uygulayan gönüllülerimiz, çocuklarla buluşmadan önce gerekli eğitim adımlarını tamamlıyorlar. Önce çocuklarla çalışma süreçlerini öğrendikleri Temel Gönüllü Eğitimini, sonra da uygulayacakları programların özel eğitimlerini alıyorlar ve bu eğitimler ardından çocuklarla buluşuyorlar.

Eğitim programlarımız Türkiye’nin dört bir yanında kurulmuş sabit ve seyahat eden özellikteki etkinlik noktalarımızda; renkli, çocuk dostu, yaratıcılığı teşvik eden, ve teknolojiyi etkin bir şekilde kullanan özgün mekânlarımızda uygulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile yürürlükte olan protokolümüz kapsamında devlet okullarında uygulanan programlarımız ve etkinliklerimiz de bulunuyor.

Eğitim faaliyetlerimizin niteliği bizim için büyük önem taşıyor. Programlarımızın hedeflediği kazanımlara ne ölçüde ulaşıldığını izlemek amacıyla her eğitim programı kapsamında düzenli izleme-değerlendirme çalışmaları yürütüyoruz. Topladığımız bu veriler ışığında, her yıl programlarımızı çocuklarımızın ve uygulayıcılarımızın ihtiyaçlarına daha iyi cevap verecek şekilde gözden geçiriyoruz. Çocukların özgüven sahibi, kendini özgürce ifade eden, yaratıcı, düşünen, sorgulayan, barışçı ve farklılıklara saygılı bireyler olmaları için çalışmalarımızı yürütüyoruz.