Eğitim Modeli ve Yaklaşımımız

Eğitim Modeli ve Yaklaşımımız

Eğitim Modelimiz
TEGV, Türkiye’nin dört bir yanında kurulmuş sabit ve gezici özellikteki kendine özgü mekânlarında ve dijital öğrenme yönetim sistemi TEGV Dijital üzerinden kendi geliştirdiği eğitim programlarıyla ve gönüllülerinin büyük desteğiyle eğitime destek faaliyetlerini sürdürmektedir.

Çocuk dostu mekânlarımız ve dijital eğitim platformumuz, donanımlı gönüllülerimiz, çocuk merkezli özgün eğitim programlarımız, sistematik izleme-değerlendirme yapımız ve tüm bu boyutları bütüncül biçimde ele alan ve etkileşimli biçimde yöneten yönetişim yapımız sürdürülebilir bir eğitim destek modelini mümkün kılar.

TEGV, farklı becerilere sahip olarak dünyaya gelen tüm çocuklara kendi potansiyellerini ve yeteneklerini keşfetmelerine fırsat tanımayı amaçlar. Bunun için, TEGV Eğitim Parkı ve Öğrenim Birimlerinde, Ateşböceği Öğrenim Birimlerinde, MEB okullarında ve diğer kamuya açık alanlarda çocuklara güvende hissettikleri, düşünce ve duygularını özgürce ifade edebildikleri, yaratıcılıklarını ortaya koyabildikleri ve aktif biçimde öğrendikleri keşif alanları sunar. Çocuklara akademik beceri ve alt becerileri kazandırmaya çalıştığı gibi, teknolojiyi araç olarak kullandığı disiplinler üstü proje yaklaşımı ile de 21. yüzyıl becerileri kazandırmayı hedefler.

TEGV yüz yüze, uzaktan ve dijital kanallardan eğitim desteği sunar. MEB okullarındaki çocuklar hafta içi sosyal etkinlik saatlerinde TEGV birimlerine gelmek yolu ile; hafta sonu ve yaz etkinliklerinden faydalanmak isteyen çocuklar aileleri tarafından TEGV birimlerinde programlara kayıt ettirilerek yüz yüze programlardan; TEGV Dijital platformu üzerinden senkron ve asenkron olarak harmanlanmış bir model olarak tasarlanan programlarla uzaktan eğitim desteğinden faydalanırlar.