Eğitim Modeli ve Yaklaşımımız

Eğitim Modeli ve Yaklaşımımız

Eğitim Modelimiz

TEGV, Türkiye’nin dört bir yanında kurulmuş sabit ve gezici özellikteki kendine özgün mekânlarında, kendi geliştirdiği eğitim programlarıyla ve gönüllülerinin büyük desteğiyle eğitime destek faaliyetlerini sürdürmektedir.

Çocukların hayat boyu öğrenen bireyler olması, eğitim, meslek ve sosyal yaşamlarında mutlu ve başarılı bireyler olmaları için gereken yaşam becerilerini kazanmaları TEGV misyonunun en önemli parçasıdır. Eğitim faaliyetleri bu modelin en önemli boyutudur ve Vakfın misyonunu hayata geçirmek ve çocuklarda ve gönüllülerde fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal olarak olumlu etki yaratmak amacıyla farklı gelişim alanlarına hizmet eden eğitim etkinlikleri gerçekleştirmektedir.

Çocuk dostu mekânlarımız, donanımlı gönüllülerimiz, çocuk merkezli özgün eğitim programlarımız, sistematik izleme-değerlendirme yapımız ve tüm bu boyutları bütüncül biçimde ele alan ve etkileşimli biçimde yöneten yönetişim yapımız sürdürülebilir bir eğitim destek modelini mümkün kılar.

TEGV, eğitim faaliyetinin niceliği ve niteliğine birlikte azami önemi göstermektedir. Bir yandan, sayısal olarak mümkün olduğu kadar çok çocuğa ulaşmaya ve yaygınlaşmaya çalışırken, diğer yandan TEGV’de etkinlik alan çocukların uzun yıllar TEGV’e devam ederek, TEGV’in olumlu etkisinden azami oranda ve kalıcı olarak faydalanmaları için çalışır. Bunu, çocukla buluşma aracı olan eğitim faaliyetinin kalitesini sürekli arttırarak ve güncelliğini koruyarak sağlamayı hedefler.

Çocuklar ve gönüllülere yönelik eğitim programları ve eğitsel etkinlikler, alanında uzman danışmanlar ve TEGV’in Eğitim Uzmanları tarafından geliştirilmekte ve Eğitim Programları tarafından koordine edilmektedir. Programlar bu konuda özel eğitim almış gönüllüler yoluyla çocuklara ve gönüllülere ulaştırılmaktadır.

TEGV, farklı becerilere sahip olarak dünyaya gelen tüm çocuklara kendi potansiyellerini ve yeteneklerini keşfetmelerine fırsat tanımayı amaçlar. Bunun için, TEGV Eğitim Parkı ve Öğrenim Birimlerinde, Ateşböceği Gezici öğrenim Birimlerinde, MEB Okullarında ve diğer kamuya açık alanlarda çocuklara güvende hissettikleri, düşünce ve duygularını özgürce ifade edebildikleri, yaratıcılıklarını ortaya koyabildikleri ve aktif biçimde öğrendikleri keşif alanları sunar. Çocuklara akademik beceri ve alt becerileri kazandırmaya çalıştığı gibi, teknolojiyi araç olarak kullandığı disiplinler üstü proje yaklaşımı ile de 21. Yüzyıl becerileri kazandırmayı hedefler.

MEB okullarındaki çocuklar hafta içi sosyal etkinlik saatlerinde TEGV birimlerine gelmek yolu ile; hafta sonu ve yaz etkinliklerinden faydalanmak isteyen çocuklar aileleri tarafından TEGV birimlerinde programlara kayıt ettirilerek, diğer bütün çocuklar da TEGV’in sunduğu online platform ve oyunlara erişerek TEGV’in eğitim destek etkinliklerinden faydalanırlar.