yükleniyor

Kişisel Verilerin Korunması

TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI GÖNÜLLÜ / GÖNÜLLÜ ADAYI AÇIK RIZA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı tarafından (“TEGV” veya “Vakıf”); ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgilerimin, (i) Vakfın amaçları doğrultusunda TEGV gönüllü adaylarının başvuru ve seçme süreçlerinin yürütülmesi ve (ii) Vakfın gerçekleştirdiği/gerçekleştireceği faaliyetlere ilişkin olarak olası bir güvenlik riski veya benzeri bir riskin bertaraf edilmesi amacıyla önlem alınması, gönüllülerin uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla; sağlık bilgilerimin (Covid-19 aşı kartı, PCR testi bilgileri de dâhil), Vakfın gerçekleştirdiği/gerçekleştireceği faaliyetlere ilişkin olarak olası bir sağlık riski veya benzeri bir riskin bertaraf edilmesi amacıyla önlem alınması, gönüllülerin uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla; kimlik, iletişim, görsel kayıt bilgilerimin, TEGV faaliyetleri sırasında kaydedilen fotoğraf, video ve benzeri çıktıların tanıtım, duyuru ve benzeri iletişim amaçları ile kullanılması amacıyla; kimlik, mesleki deneyim, görsel kayıt bilgilerimin, TEGV gönüllülerinin deneyimleri doğrultusunda gönüllü röportajları, gönüllü anı defteri ve benzeri yayınların hazırlanması ve yayımlanması amacıyla işlenmesine onay vermekteyim.

TEGV’in, yukarıda belirtilen kişisel verileri, yine yukarıda belirtilen amaçlarla yurt içinde veya yurt dışında; iş birliği yapılan ve/veya hizmet alınan çağrı merkezi, hukuk, muhasebe, iletişim teknolojileri ve benzeri alanlarda destek alınan kişilere, TEGV sponsorlarına, sosyal medya şirketleri, prodüksiyon şirketleri, ajanslar, reklam şirketleri ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer üçüncü kişilere (SMS ve e-posta gönderimi, bulut bilişim, yedekleme, yazılım, eğitim platformu desteği veren firmalar ve benzeri, sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları) aktarmasını ve erişime açmasını kabul etmekteyim.

Gönüllü/Gönüllü Adayı İsim ve Soy İsim:

İmza:

Sosyal Medya Üzerinde Biz.
Anında Haberdar Ol

Sosyal Medya üzerinden bizi takip etmeyi unutmayın.

Duyurularımızdan haberdar olmak için bültenimize kayıt olun!